Organisation

Odder Forsyningsselskab I/S er driftsselskab for Odder Varmeværk A.m.b.a. og Odder Vandværk A.m.b.a.

Forsyningsselskabet ledes af koordinationsudvalget, som har 5 medlemmer – 2 medlemmer fra vandværkets bestyrelse, 2 fra varmeværkets bestyrelse og direktøren. Koordinationsudvalget træffer alle beslutninger vedrørende forsyningsselskabet, som ikke er overladt til direktionen.

De to interessenter skiftes til at have formandsposten for et år af gangen. Formandsskiftet sker i forbindelse med det årlige interessentmøde, som afholdes i marts måned.

Pr. 12. marts 2018 består koordinationsudvalget af følgende medlemmer:

Carsten Christensen
Formand, Odder Varmeværk
Formand for koordinationsudvalget

Herdis Larsen
Næstformand, Odder Varmeværk
 

Ole Holm Nielsen
Formand, Odder Vandværk
Næstformand for koordinationsudvalget  

Henrik Sørensen
Næstformand, Odder Vandværk 

Jim Friis
Direktør, Odder Forsyningsselskab
Sekretær for koordinationsudvalget