Penge

Nyt om vand - Priser for vand i 2016

Iht. Konkurrence- & Forbrugerstyrelsens prisloftafgørelse for 2016 er det variable bidrag fastsat til kr. 16,56 pr. m³ og det faste driftsbidrag til kr. 750,00 pr. år for en husstandsmåler. Begge beløb er inkl. moms og afgifter. Bestyrelsen for Odder Vandværk vil arbejde for at stabilisere vandværkets pris fremadrettet på ca. kr. 7,00 pr. m³ - ligesom i 2016.

Odder Vandværk's pristabel for de seneste 4 år - samt priser for 2016:

Priser for variable bidrag:

Ekskl. moms, kr./m³ År 2012  År 2013  År 2014 År 2015 År 2016
Vandværkets pris 5,15 3,00 7,29 4,88 7,00
Afgifter 5,90 6,13 6,13 6,53 5,25
Samlet pris 11,05 9,13 13,42 11,41 13,25

De oplyste priser i skemaet er ekskl. moms


Priser for faste bidrag:

Ekskl. moms, kr. År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 År 2016
Husstandsmåler kr. 560,00 kr. 360,00 kr. 788,00 kr. 550,00 kr. 600,00

De oplyste priser i skemaet er ekskl.  moms

 

Vores prisblad til hhv. anlægsbidrag og driftsbidrag for 2016 kan ses her.