Odder Varmevaerk Logo

Generalforsamling - Odder Varmeværk

Hermed indkalder Odder Varmeværk A.m.b.A. til ordinær generalforsamling onsdag den 22. maj 2019 kl. 19.30 i Spektrum Odder i Panorama.

 

Læs annoncen ved at klikke på næste linie:

Annonce fra Odder Avis

Årsregnskabet kan afhentes på vores kontor Skovdalsvej 8 fra mandag den 13. maj 2019.

Sammenlægning med Gylling-Ørting-Falling Kraftvarmeværk:

Som det fremgår af indkaldelsen til generalforsamling i Odder Varmeværk A.m.b.a., arbejder Odder Varmeværk på en sammenlægning med Gylling-Ørting-Falling Kraftvarmeværk A.m.b.a., og bestyrelsen har derfor stillet forslag om sammenlægningen på generalforsamlingen. Sammenlægningen forventes gennemført pr. 1. december 2019, såfremt bl.a. betingelserne opfyldes.

I skrivende stund er en fusionsaftale under udarbejdelse og forventes underskrevet umiddelbart inden generalforsamlingen. Aftalen er bl.a. betinget af generalforsamlingernes godkendelse af sammenlægningen og at Forsyningstilsynet ikke har bemærkninger til prissætning og andre forhold. I forløbet har Odder Varmeværk modtaget rådgivning fra både et revisionsfirma og et advokatfirma.

For nærmere om sammenlægningen kan selskabet kontaktes på 8656 1020.

Forslag fra andelshaver:

Endvidere er der indkommet et forslag fra en andelshaver - klik her.


Årsregnskab 2018:

Efter generalforsamlingen bliver årsregnskabet lagt på hjemmesiden.